Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Etikk

 • Jeg kontakter kun dyr som har en eier, med eierens tillatelse.
 • Taushetsplikt er en absolutt selvfølgelighet.
 • I samtale med et dyr trekker jeg aldri noe fra, eller legger noe til. Jeg skriver ned budskapet slik dyret formidler det til meg. Vær forberedt at du kan få informasjon som er personlig og/eller ubehagelig for deg, men er viktig for dyret å formidle.
 • Jeg stiller aldri diagnoser og anbefaler alltid å kontakte veterinær om eier mistenker at dyret er sykt.
 • Jeg kan aldri garantere endring i for eksempel problematferd hos dyr. Samtalen bidrar til å avdekke en eller flere årsaker til en atferd og hvilke endringer som kan/må gjøres for at atferden skal endres. En samtale endrer sjelden dyrenes personlighet. Du må være villig til å gjøre de endringene dyret ditt ber deg om å gjøre, selv om det kan være vanskelig.
 • Bruker jeg samtaler i “offentlig” sammenheng, blir de alltid anonymisert, så sant eier ikke har gitt meg tillatelse til å bruke personopplysninger.
 • En konsultasjon er bindende. Dette er for å ivareta dyret, det vet at det skal få en stemme.
 • Mitt arbeid gjøres alltid med ydmykhet, kjærlighet og dyp respekt for dyrene.
 • Mitt arbeid med mennesker er alltid preget av respekt, for hvem det er og hva det står for. Jeg har ingen intensjoner om å "omvende" andre til min sannhet.
 • Jeg er bevisst på at jeg aldri kan ta andre lenger enn jeg har kommet selv.
 • Jeg jobber mot å utvikle meg selv for å bli en enda bedre dyretolk/behandler. Hvert dyr jeg har gleden av å få prate med, har også noe lærdom til meg. Det samme gjelder alle menneskene jeg møter på min vei.
En kan bare se riktig med hjertet.

Det vesentligste er usynlig for øyet.

~Antoine De saint Exupèry~

0